สื่อพร้อมใช้

สื่อโปสเตอร์

แจกรูปภาพ สำหรับโพส Facebook และ line ท่านสามารถเอาภาพ เหล่านี้ไปโพสต์ลงสื่อโซเชียล พร้อมแนบ ลิงค์ที่อยู่ร้านค้าของท่าน
*หมายเหตุ ในการคัดลอกไปใช้งานต้องตรวจสอบความถูกต้อง ของ ลิงก์ร้านค้า และข้อความทุกครั้ง เพื่อผลประโยชน์สู่ฝ่ายขายทุกท่าน

 

 

สื่อวีดีโอ